WWW.NADJAJARC.COM - Translations
Curriculum vitae  (CV)
Name: Nadja Jarc
Date of birth:16th December 1982

Education:
In 2009 I have graduated from Medical faculty of Ljubljana, Slovenia as a medical doctor.

Work experience:
 • 2011
  I began collaborating with ViewPoint international Translation agency and Slovenian SiLINK translation agency.

 • 2010

 "Life with Parkinson's" booklet for patients (22.000 words, Trepetlika- Patient Society)
"How to live with Parkinson's" booklet for patients (1000 words, Trepetlika - Patient Society)

 • 2009

 Donation agreement (250 words, Trepetlika - Patient Society)

 Mission to  Zambia 2010 - website (1600 words, http://www.zambija2010.si/eng/home.html)

Research article abstract (250 words, Mateja Smogavec, medical student)

 I signed a collaboration contract with a worldwide translation agency

 I began cooperating with Pateon Collegetranslation agency. • 2008
  • Diploma work abstract (Slo-Eng, 200 words, Boštjan Brelih)
  • Professional article (Key Issues for Threat and Vulnerability Management 2007) (Eng-Slo, 4000 words, Karmen Arnuš)
  • Brochure (Redox measurement) (Eng-Slo, 5000 words, Janez Pelko)
  • I began cooperating with Hungarian translation agency Baracs és Társa Kft.

 • 2007
  • Medical article (Eng -> Slo, 15.500 words, Lidija Jazbec-student of Physical therapy)
  • Application for Croatian citizenship (Slo-Eng, 1000 words, Mrs. Slavica Pelko)
  • Marketing strategies - confidential material (Eng-Slo, 6.000 words, Slovenian Chamber of Commerce, Božena Drnovšek)
  • Diploma work abstract (Slo-Eng, 300 words, Petra Domitar)
  • Medical report (Slo-Eng, 250 words, Maja Urbanc Krušec)
  • Diploma work abstract (Slo-Eng, 500 words, Lidija Jazbec)
  • Diploma work abstract (Slo-Eng, 500 words, Jani Žagar)


 • 2006
  • Brochure (Eng -> Slo, 12.000 words, Activated and Silvered water, Petras Shibilskis, for Mr. Janez Pelko ).
  • Water electrolyzer PTV-KL, PTV-AL, PTV-JL (Eng -> Slo, 3.000 words, Technical description and User's Manual, company BURBULIUKAS, Lithuania)
  • I started cooperating with a leading Slovenian translation agency. 
  • Afterlife research, Biofields and transplant memory – lecture by dr. Gary. E. Schwartz, Mr. Janez Pelko)
  • Large project about iridiology and sclerology, 20.ooo words, for Mr. Janez Pelko
  • Cooperation with ARA d.o.o. Publishing House.
  • I became a contact person for Stella Pokorny Publishing house.
  • Business contract (Eng -> Slo, 3000 words, company Mamut servis d.o.o .)

 • 2005
  • Interview (Eng ->Slo) with Mr. Ashok Gollerkeri, popular indian essayist, published in Domžalske Novice-magazine.
  • Seminar project (Slo -> Eng, 10.000 words, Aromatherapy, Nina Petrovčič, Studio Nina).
  • Aqua Bioguard (Eng ->Slo, 4.000 words, Water filter manuals, Mr. Janez Pelko)
  • Article (Eng ->Slo, 4.000 words, Alkaline water history, Mr. Janez Pelko)


 • 2003, 2004, 2005
  • I have been continuously translating for Mr. Janez Pelko (Eng ->Slo, Slo -> Eng) , articles from several fields; Technics, Bioenergetics, Medicine.

 • 2003
   • Prestigio LCD Monitors p150, p151, p170, p171 (Eng -> Slo) Garancy Lists, User's manual, Asbis d.o.o., Trzin.
  Curriculum    vitae  (CV)
  Ime in priimek: Nadja Jarc
  Rojena: 16. december 1982


  Izobrazba:
  Leta 2009 sem diplomirala na Medicinski fakulteti v
  Ljubljani, z nazivom doktorica medicine.

  Delovne izkušnje:
  • 2011
  Začela sem sodelovati z ViewPoint mednarodno prevajalsko agencijo in slovensko SiLINK prevajalsko agencijo
  • 2010

  "Življenje s Parkinsonovo boleznijo" priročnik za paciente (22.000 besed, Trepetlika - društvo bolnikov)

  Kako živeti s Parkinsonovo boleznijoEPDA  Prirocnik  za bolnike (1000 besed, Tepetlika-društvo bolnikov )


  • 2009

  Donacijska pogodba (250 besed, Trepetlika - Društvo bolnikov)

   Humanitarna odprava v Zambijo 2010 - spletna stran (1600 besed, http://www.zambija2010.si/eng/home.html)

   Abstrakt raziskovalnega članka (250 besed, Mateja Smogavec, štud. medicine)

  podpisala sem pogodbo s svetovno prevajalsko agencijo.

  začela sem sodelovati s prevajalsko agencijo Pateon College


  • 2008
   • Diplomska naloga (slo-ang, 200 besed, Boštjan Brelih)
   • Strokovni članek (ang-slo, 4000 besed, Karmen Arnuš)
   • Brošura (Meritve redoks potenciala) (ang-slo, 5000 besed, Janez Pelko)
   • Začela sodelovati z Madžarsko prevajalsko agencijo Baracs és Társa Kft.


  • 2007
    • Medicinski članek (ang -> slo, 15.500 besed, Lidija Jazbec - študentka fizioterapije)
    • Vloga za hrvaško državljanstvo (Slo-Ang, 1.000 besed, ga. Slavica Pelko)
    • Tržne strategije - zaupno gradivo (Ang-Slo, Trgovinska zbornica Slovenije, Božena Drnovšek)
    • Povzetek diplomske naloge (slo-ang, 300 besed, Petra Domitar)
    • Zdravstveno poročilo (slo-ang, 250 besed, Maja Urbanc Krušec)
    • Diplomska naloga (slo-ang, 500 besed, Lidija Jazbec)
    • Diplomska naloga (slo-ang, 500 besed, Jani Žagar)

  • 2006
   • Brošura (Ang -> Slo, 12.000 besed, Aktivirana in posrebrena voda, Petras Shibilskis, za g. Janeza Pelka).
   • Elektrolizator vode PTV-KL, PTV-AL, PTV-JL (Ang -> Slo, 3.000 besed Tehnični opis in navodila za uporabo, podjetje Burbuliukas, Litva)
   • Začela sem sodelovati z vodilno slovensko prevajalsko agencijo.
   • Raziskave življenja po smrti, Biopolje in transplantatni spomin – predavanje dr. Gary. E. Schwartz, g. Janez Pelko)
   • Obsežen projekt na temo iridiologije in sklerologije, 20.000 besed,(ang -> slo) g. Janez Pelko

   • Postala sem kontaktna oseba za založbo Stella Pokorny.
   • Poslovna pogodba (ang -> slo, 3000 besed, podjetje Mamut servis d.o.o.)

  •  2005
    • Intervju  z g. Ashokom Gollerkerijem (Ang -> Slo), priljubljenim indijskim esejistom. Intervju je bil objavljen v časopisu Domžalske novice.
    • Seminarska nalogaStudio Nina). (Slo -> Ang, 10.000 besed, Aromaterapija, Nina Petrovčič,
    • Aqua Bioguard (Ang -> Slo, 4.000 besed, Vodni filtri, g. Janez Pelko)
    • Članek (Ang -> Slo, 4.000 besed, Zgodovina alkalne vode, g. Janez Pelko)

  • 2003, 2004, 2005
   • Stalno prevajala za g. Janeza Pelka (Ang -> Slo, Slo -> Ang) , članke s številnih področij; tehnika, bioenergetika, medicina.

  • 2003
    • Prestigio LCD Monitors p150, p151, p170, p171 (Ang -> Slo) Garancijski listi, navodila za uporabo,Asbis d.o.o., Trzin.
  Website provided by Vistaprint
  Website
  provided by Vistaprint